printLogo
Onderhoud & reparatie van:

 BeamerlampJvc logoBarco Logo

Uw audio visuele apparatuur defect?

Snelle vakkundige reparatie door de specialist in onderhoud, reparatie en installatie van AV apparatuur. Onze klanten: van zakelijke gebruiker tot en met de grote broadcasters van Nederland.

Direct contact

Eco Cleaning

Omschrijving van de werkzaamheden aan de diverse systemen:

Computers:

Het systeem zal afgekoppeld worden waarna deze op een andere, in nader gesprek vast te stellen locatie wordt behandeld.

Op deze locatie zal het systeem ontdoen worden van stof en ongerechtigheden, dit houdt in dat het systeem intern en extern gereinigd wordt.Na deze reinigingsbeurt wordt het systeem nagezien op defecte ventilatoren, lekkende componenten, loszittende kabels, waarna het systeem gesloten wordt en alles vastgezet. Daarna zal het systeem op de oorspronkelijke locatie hardware matig in werking gesteld worden.

Bij storing en/of lawaai van de ventilatoren zal dit op locatie worden vervangen.

Software klachten worden niet door ons behandeld, hiervoor dient de beheerder ingeschakeld te worden.

Keyboard/ Muis:

Het keyboard wordt afgekoppeld waarna deze op een andere locatie wordt behandeld. Op deze locatie zal het keyboard ontdoen worden van stof en ongerechtigheden, dit houdt in dat het keyboard intern en extern gereinigd wordt.
Tevens worden de aansluitingen gecontroleerd.

NOTE: Bij keyboards goedkoper dan € 20.00 zal vervanging plaatsvinden, dit op basis van nacalculatie.

Computerschermen

Het computerscherm wordt afgekoppeld waarna deze op een andere locatie wordt gecontroleerd en schoongemaakt. Het schoonmaken is zowel extern als intern en er zal gekeken worden naar kleurklachten danwel pixelfouten. Dit zal geregistreerd worden en in waarna overleg volgt over terugplaatsing of vervanging van de monitor.
Als er geen ongerechtigheden geconstateerd zijn, zal dit beeldscherm worden teruggeplaatst.

Telefoon:

De telefoon wordt inclusief aansluitkabels en hoorn afgekoppeld waarna wij dit apparaat zullen reinigen zowel de hoorn als het knoppenpaneel. Ook zullen de kabels worden gecontroleerd op kraken danwel storing. Als dit geconstateerd wordt, zal dit ter plekke vervangen worden.

Camera-set groot incl. statief,lader, accu’s, tas, audio mixer

De volledige set waarbij alle accessoires worden meegenomen wordt gereinigd zowel inwendig als uitwendig. De set gecontroleerd op slijtage, afgebroken onderdelen, loszittende en missende onderdelen. Dit wordt geregistreerd en met u besproken wat de actie zal zijn. We zullen de set ook controleren op functie, bandloop, kleur en scherpte en deuren-tellerstand van de recorder wordt geregistreerd.

Camera-set klein incl. statief, lader, accu’s, tas, audio mixer

Met kleine set bedoelen wij: tot 1/3” CCD-Chip of dv/dv-cam/dvc-pro.
We zullen de set reinigen en natuurlijk wordt deze ook gecontroleerd op functie en loszittende componenten.

Edit-keyboard/muis

Een edit-keyboard wordt op functie gecontroleerd alvorens deze af te koppelen zodat wij kunnen vaststellen op alle knoppen/searchedial naar behoren functioneren. Daarna zal het keyboard worden los gekoppeld en schoongemaakt. 

Dit houdt in zowel extern als intern. De aansluitingen worden gecontroleerd en eventueel doorgesoldeerd.
De muis zal natuurlijk ook worden gereinigd en gecontroleerd.

Video Monitoren:

Wij gaan het apparaat beoordelen op geometrie, kleur, scherpte en andere afwijkingen.Na deze beoordeling wordt het apparaat losgemaakt, schoongemaakt, de eventuele afregelingen die op locatie uit te voeren zijn zullen worden uitgevoerd.
Tevens wordt er gekeken naar alle aansluitingen.
Bij het constateren van geometrische afwijkingen en/of elektrische defecten zal het apparaat meegenomen worden naar DVS waarna er een offerte van vervanging van elco’s of andere componenten, zal worden uitgebracht.

VTR Professional/Broadcast video taperecorder:

Alvorens de machine af te koppen en uit te bouwen, zullen wij de uren tellerstanden registreren en de werking controleren.
Hierbij zal gelet worden op: keyboardfuncties en defecten. Indien er defecten geconstateerd worden zal het apparaat in overleg worden meegenomen en zal de gewoonlijke procedure van DVS worden opgestart.
Bij goede werking van de machine gaan wij over tot intern en extern reinigen, controleren op bandloop registreren van software versie en de aansluitingen.
Hierna zal de machine na de benodigde afregelingen weer ingebouwd en aangekoppeld worden.

Audio mengpaneel:

De bekabeling van het audio mengpaneel wordt eerst door ons bekeken en waar nodig voorzien van kabellabels.
In overleg met u wordt bekeken of de faders/knoppen na behoren functioneren. Na het vaststellen van eventuele klachten zullen wij het apparaat reinigen en alle knoppen en aansluitingen vastzetten.
Wij gaan ook na of de faders gesmeerd danwel afgesteld moeten worden om een soepele werking te garanderen.
Mocht er vervanging van componenten plaats moeten gaan vinden, dan zal er met u een afspraak gemaakt worden voor reparatie bij DVS-Almere.

Professionele geluidsapparatuur:

Onder professionele geluidsapparatuur verstaand wij audio mixers, versterkers, boxen, geluidseffect apparatuur, professionele cd-spelers, dvd-spelers en patch panels.

Deze worden eerst gecontroleerd op juiste bekabeling en juiste werking.
Aan de hand van onze constatering zullen wij over gaan tot reiniging en/of kleine reparatie (soldering, kabeltje, instelling) van deze apparatuur.
Wij zullen ook gaan kijken of de configuratie van het systeem optimaal is en u daarin adviseren.

Stereo/Tv/Dvd/Vhs:

Deze apparatuur zal worden schoongemaakt en aan een kleine inspectie worden onderworpen.
Hierbij zullen wij letten op: goede werking, en/of aansluitingen.
Wij zullen u adviseren voor eventuele vervanging bij het constateren van eventuele gebreken.

Beamer kleine eco-cleaning op locatie:

Alvorens te beginnen gaan wij eerst bekijken hoe de status is van de lamp en het beeld.
Als de beamer op een bereikbare plaats staat c.q. hangt (niet hoger dan 3 meter) gaan wij het apparaat inspecteren op ongerechtigheden, c.q. uitwendige vervuiling(luchtfilter, lamphuis, lens) verwijderen.
Indien het apparaat dusdanig vervuild is dat deze ook inwendig gereinigd dient te worden zal overgegaan moeten worden tot groot onderhoud.

Tot 2.40 meter hanghoogte, anders is er klimmateriaal vereist.

Beamer grote eco-cleaning:

Bij een grote eco-cleaning zal de beamer opgehaald of aangeleverd worden en bij DVS worden gereinigd.
Dit houdt in een diepte reiniging van het apparaat hierbij wordt het apparaat compleet uit elkaar gehaald en alle spiegels, lenzen en lcd panels gereinigd. Ook wordt er gekeken naar loszittende componenten, slechte solderingen en kabel fouten.
Dit alles wordt tegelijkertijd uitgevoerd, zodat de lichtopbrengst en de werking weer voor een langere tijd gegarandeerd kan worden. Als de lamp moet worden vervangen zal hier een prijsopgave van gemaakt worden.
Dit geldt ook voor het eventueel vervangen van de ventilatoren.

Hele werkplek:

Er is ook een mogelijkheid om de gehele werkplek dan wel de machine ruimte aan eco-cleaning te onderwerpen.
Dit houdt in: De computer, keyboard, monitor, telefoon, tafel, stoel, verlichting, enz.
Dit geeft een kostenbesparing ivm het allen samen uitvoeren van de werkzaamheden. Hierover kunnen wij nadere afspraken maken.

Onderdelen vervangen:

 

Indien er onderdelen vervangen moeten worden ivm. onderhoud c.q. defecten zal er eerst een prijsopgave gemaakt worden.
Het uitblazen en reinigen van de apparatuur op locatie zal gebeuren in een andere ruimte dan waar gewerkt wordt, en als nodig van stof afzuiging voorzien worden.

Contact voordelen:

In geval van halfjaarlijks eco-cleaning worden er geen voorrijkosten berekend indien er ten minste 4 systemen tegelijk worden gereinigd.
De werkzaamheden worden in overleg met de netwerkbeheerder/chef/werknemers gepland zodat de werkzaamheden zo min mogelijk overlast bezorgen.

Termijnen waarop eco-cleaning zal plaatsvinden:

De camera-sets zullen elke 2 maanden voor onderhoud bij ons aan huis gebracht worden.
De overige apparatuur zal iedere 6 maanden worden geëco-cleaned.

Nog even dit:Voordat eco-cleaning op reguliere basis plaats gaat vinden, zal er eerst een 0 beurt worden gegeven.

Het kan gebeuren dat de apparatuur zo vervuild is dat wij daar langer aan bezig zijn en daardoor de kosten boven de door ons genoemde prijzen komt.
Natuurlijk zullen wij u eerst op de hoogte brengen van de geschatte kosten in deze.

Contract duur:

Bij het tot stand komen van een eco-clean contract zal het contract voor 1 jaar gelden met stilzwijgende verlenging van 1 jaar.

Er dient drie maanden voor einde contract schriftelijk opgezegd te worden